Mikä on polyesterilastut?

2022-06-25

PolyesterilastutTermillä tarkoitetaan yleensä polyesteriraaka-aineiden polymerointia, jotka on yleensä jalostettu noin 4*5*2 mm:n hiutalehiukkasiksi. Polyesterin valmistuksen prosessireittejä ovat suora esteröinti (PTA) ja transesteröinti (DMT). PTA-menetelmän etuna on alhainen raaka-aineen kulutus ja lyhyt reaktioaika, ja siitä on tullut polyesterin pääprosessi ja suositeltu tekninen reitti 1980-luvulta lähtien. Laajamittainen tuotantolinja jatkuvaan tuotantoprosessiin, puolijatkuvaan ja jaksoittaiseen tuotantoprosessiin soveltuu keskisuurille ja pienille tuotantolaitteille. Polyesterin käyttö kattaa nyt kuidun, kaikenlaiset säiliöt, pakkausmateriaalit, kalvot, kalvot, tekniset muovit ja muut alat.

Polyesterilastut